دلو افشار

حقیقت آشکار در فاجعه افشار

حقیقت آشکار در فاجعه افشار : اگر فاجعه افشار را دقیق بررسی نمایم. باید این فاجعه که در 22 دلو 1371 رخ داد در چهره ای قهرمانان

منوی مطالب

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید