«پروژه» های «هویت‌ کُشی‌ سادات»

پروژه های از آدرس های مختلف که تحت کنترل عوامل مختلف فعالیت دارند و لازم است هر کدام آن را بشناسیم.
۱- پروژه «سیدِهزاره»
۲- پروژه «هویت فرهنگی» فقط برای سادات
۳- پروژه نفی سادات با جایگزینی «عرب»
۴- پروژه های «سعید» و «سعادت» سازی مکان های که از قدیم بنام های سید و سادات بوده اند.
۵- پروژه «بی‌اعتبار سازی زیارتگاه های اهل‌ قبور (سادات) و امامزاده‌ها»
۶- پروژه «برتری‌طلب‌جلوه‌دادن‌سادات»

 

۱- پروژه سیدِهزاره:
خطرناک‌ترین و کشنده ترین پروژه برای از میان برداشتن «هویت سادات شیعی» و پارچه نمودن قوم بزرگ سادات این پروژه است. چون در این پروژه بسیاری از افراد «مزد‌بگیر» که خود را سادات می‌دانند عملا برای پیاده سازی اهداف وندی ها «هویت فروشی» می‌کنند و یک ترکیب هویتی نامتجانس، غیر متعارف و کاملاً بی‌بنیاد را که از هیچ لحاظ جنبه تعریفی ندارد بر خود شان مُهر می‌زنند تا یک تعداد دیگر که فکر می‌کنند همانند آنان هستند نیز دچار فریب شده و به صورت ناخواسته و ناآگاه به این پروژه بپیوندند. پیش‌مرگ های این پروژه افرادی مانند عسکر موسوی، ابوطالب مظفری، جمال سجادی و غیره هستند.

 

۲- پروژه «هویت فرهنگی» مخصوص سادات:
فاشیسم مَیدانی همیشه وقتی بحث از هویت سادات پیش می‌شود «قوم» را یک پدیده فرهنگی معرفی کند و به این بهانه سادات را به اساس آن از قوم بودن منتفی می‌داند. که این پروژه را می‌شود گفت بالا مجموعه همان پروژه «سیدِهزاره» است که در این پروژه صاحب هدف ترکیبات نامتعارف و کاملاً بی‌اساسی مانند سید تاجیک، سید پشتون، سید ازبیک، سید فلان و سید بسمدان بیرون می‌دهد و در این ترکیبات فرهنگ را بر نژاد تقدم می‌بخشد. در حالیکه همین عامل هدفمند در جهت منافع خودش هزاره های بدخشانی را که فرهنگ تاجیکی دارند هزاره تاجیک «نمی‌گوید» بلکه آنان را جزءی از «نژاد» هزاره مرکزی معرفی می‌کند و این دو را زیر مجموعه «قوم هزاره» تعریف می‌کند. مجریان این پروژه یکی هم «حفیظ شریعتی سحر» است.

 

۳- پروژه نفی سادات با جایگزینی عرب: این پروژه هرچند محراق های واقعی دارد اما این محراق ها به صورت کامل واضح نیستند. چیزیکه بیشتر این پروژه را تقویت می‌کند تعدد منابع آن است که عبارت اند از:
الف: اعراب غیر سادات افغانستان
ب: آن هزاره های که بر فاشیسم قبیلوی باورمند اند
ج: عناصری در بطن دیگر اقوام که جامعه بزرگ عرب را به عنوان یک قوم واحد فکر می‌کنند.(البته این افراد به صورت غیر مستقیم و ناخواسته مطابق پروژه های الف و ب کار می‌کنند)

 

۴- پروژه های سعید و سعادت سازی مناطقی که از قدیم نام شان سید و سادات بوده اند:
این پروژه نیز به صورت بسیار طرح ریزی شده سال های دور و درازی‌ست که جریان دارد. و فاعلِ غالب و هدفمند آن فاشیسم است(عناصری مشخصی در درون جامعه هزاره) و هدف آن از بین بردن مکان های نمادین و ریشه زدائی سید و سادات نظر به جغرافیا است.

 

۵- پروژه بی‌اعتبار سازی و خیالی و خالی نشان دادن زیارتگاه های اهل‌قبور(سادات) و امامزاده ها: این پروژه از طرف عناصر وهابیت به هدف ضربه زدن به آبده های شیعی و عناصر آتئیست به هدف ضربه زدن به سادات به عنوان نمادهای مذهبی، مستقل از همدیگر در حال اجراست.

 

۶- پروژه «برتری‌ طلب‌ جلوه‌ دادن‌ سادات»
بدون شک برترین انسان ها با تقوا ترین آنهاست، بنا بر این سید بودن زمانی برتری و افتخار دارد که با «تقوا» جمع شود.
با این حال تعدادی از فاشیستان و عوامل هدفمند در پی‌ «برتری طلب» جلوه دادن قوم سادات در بین دیگر اقوام استند تا از این طریق زمینه سادات را قبل از قبل برای حضور در عرصه تنگ نموده و در نهایت یک نوع بدبینی نسبت به سادات را در بین مردم ترویج دهند.
این پروژه ها چند نمونه‌ای کوچکی از دام های عظیمی‌ست که دشمنان هویت بر آن تمسک می‌جویند. بدون شک پروژه های زیادی از طرف افراد، گروه ها، و نهاد های ضد سادات به وضوح قابل احساس است که اگر سادات محترم به زود ترین فرصت از خواب غفلت بیدار نشوند، سلب هویت شده و این همه زحماتی که طی سالیان متمادی جهت احیای هویت متقبل شده اند کم کم به فنا خواهند رفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی مطالب

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید